Last 24 Hour Top Twitter Trends in Ulsan, Korea

Trending Tweets in Ulsan, Korea

모님 트윗 보니 한남들은 술 마시다가 테이블 정리만 해도 업소녀로 생각한다는 것 같고, 오늘 사건 보니 리스테린 양치해도 업소녀, 그 전 트윗보고 들었던걸 보면 뭘 해도 업소녀로 생각하는 것 같다. 그러니 오해를 피하기 위해 삼분에 한번씩 한남 욕을 하자. 그럼 업소녀로 안 보겠지. 유후!

รักพวกแกเจ็ดคนมากจริงๆนะเว้ย ขาดไม่ได้แล้ว เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตเราตอนนี้แล้ว ไม่รู้จะหาคนที่ทำให้มีความสุขและเยียวยาจิตใจเราได้ขนาดนี้จากที่ไหน ขอบคุณที่ยอมเสียสละเวลาทั้งชีวิตของพวกแกมาสร้างความสุขให้ใครหลายคน จะเก็บพวกแกไว้ในใจนะ #AlwaysWithBTS #BTS #ARMY


 
 
 
 

#야채_호불호 오이: 으악!!!! 가지: 음... 토마토: 으... 고추: 웩,, 콩나물: 좋아! 숙주: 좋아!!!!! 고사리: 오! 도라지: 조아! 마늘: 조ㅎ아ㅏ!!!! 연근: 뭐... 당근: 나쁘지않군 무: 좋아! 시금치: 좋군! 미나리: 으웨에엑ㄹㄱㄱ 양파: 사랑해!!!! 브로콜리: 흠.. 피망/파프리카: (((구토)))

최영수 박동근 연예계에서 하차하자 뒷세계 뻔히 보히잖냐 ebs 교육방송에서도 이러는데


 

대기실에 리스테린 이지랄ㅋㅋㅋ

가해자 대변하는 스포츠조선 최영수 인터뷰기사. sports.chosun.com/news/ntype.htm…

최영수랑 박동근은 뒤질때까지 밥줄끊기길 바란다^^

최영수 방송에서 얼굴도 보기 싫다.

피망 빼고 다 쥬아 #야채_호불호 오이 - 호 가지 - 호 토마토 - 호 고추 - 호 콩나물 - 호 숙주 - 호 고사리 - 호 도라지 - 호 마늘 - 호 연근 - 호 당근 - 호 무 - 호 시금치 - 호 미나리 - 호 양파 - 호 브로콜리 - 호 피망/파프리카 - 불호

뭐. 괜찮습니다. 이런 날도 있는 거겠죠. 아무리 뛰어난 방송인도 이럴 때가 있답니다. *yawns* 다들 어디로 숨은 건지. 찾아다니기도 이젠 지겨워요.

#야채_호불호 오이 - 윽 개극혐 가지 - `` 토마토 - 방울토마토만 조음 고추 - ㅂㄹ 콩나물 - 넘쥬앙 숙주 - 넘쥬앙 고사리 - 넘쥬앙 도라지 - 넘시롱 마늘 - 쥬암 연근 - 별로 당근 - 별로 무 - 쥬암 시금치 - 쥬암 미나리 - 극혐 양파 - 조암 브로콜리 - 극혐 피망/파프리카 - 존나싫음

EBS 사장 명의로 나온 사과문에서 '출연 정지'하겠다는 거 되게 큰 거 해주는 것처럼 말하는 것도 이젠 경멸스러움. 지금 수준에는 아동 성추행 발언으로 경찰에 신고하겠다+공신력 추락에 대한 손해배상 추진하겠다 이래도 모자란데 말이지. 바로 전에 "절대" 폭력 없었다 웅앵은 사과 없고.

독한 년 독한 년 쉽게 내뱉는데 정말 독해진 여자들을 제대로 못 본 쓰레기라는. 깜냥도 못 되는 게 어디서 주둥아리를 함부로 놀리냐.

김명중씨 이런 일 있을 때 피디모가지부터 날려야 다른 피디들이 덜덜 떨면서 자기 밥줄 지키려고 프로그램 조심해서 만들고 자기 출연진들 관리 하지 않겟습니까? 보니하니 피디를 짜르세요

공영 교육채널 EBS ****에서 일어난 청소년 방송인을 향한 언어폭력, 신체 폭력에 대한 진상규명을 요구합니다. > 대한민국 청와대 www1.president.go.kr/petitions/5839…

정세균이가 적폐청산 요란하게 한다고 지랄했던 인간임

최영수-박동근, '보니하니' 하차한다…EBS 김명중 사장 "책임 통감" [사과문] zul.im/0I4ofx

다른 방송도 아니고 공영 방송인 EBS에서 이런 다는 게 말이 됨? 공영 방송도 공영 방송이지만 방송의 주타겟이 ~초등학생인데 저런 거 하나하나 검토를 안 하고 방송을 내보낸다는 게 말이 안 돼 ㅋㅋ 애초에 스태프들도 그 한남 두 명이 하는 거 암묵적으로 동의 하고 내보낸거지~~

최영수 박동근 방송 하차는 물론 방송출연영구정지 되어야 한다 김명중 사장이 대신 사과문 올리지 말고 가해자 본인들이 나와서 직접 사과영상을 올리든 라이브로 직접 사과방송을 하든 해라 폭행이 일어날 가능성 전혀 없다며 쉴드 친 보니하니 계정담당자도 본인 글 책임져라 #최영수박동근하차


 
 

정세균은 의장자리 앉아서 대통놀이 했었는데 저거 총리되면 어떨거 같냐? 추하다 진짜 추해

진정제 먹고 멘탈 추스리고 와봤더니 김명중도 아 좆됐다 일단 사과문 띄운 와중엨ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ나 팬 적 없는디 이지랄하는 서른여덟 한남의 해명방송 예고를 보고 있으니... 그저 한숨만 나오는 것이에요... 해명방송 같은 소리하네 처형 라이브 방송으로 노선바꿔 단두대 가져와

잠시 로그아웃합니다 공영 교육채널 EBS ****에서 일어난 청소년 방송인을 향한 언어폭력, 신체 폭력에 대한 진상규명을 요구합니다. > 대한민국 청와대 www1.president.go.kr/petitions/5839…

????????????와야... 미친놈아냐...;;;; 다들 리스테린이 뭔지 몰라서 독한년만 알아듣다가 리스테린 소'독한년 알아듣고 충격먹고있음.. ?????

허물없는 ,심한 장난, 재발방지? 뭘 방지해 그럴 기회 조차 없어 무슨 기회를 기대하고 반성을 해 하지마 .

엠비티아이는 결과도 중요하지만 그렇게 된 원인도 결과만큼 중요해 하지만 정신병과 구분하도록 해

아니 걍.엠비티아이 그거잖아 MBTI 보는사람-정상 안보는 사람-정상 과몰입하는새끼-비정상

아프면 병원을 가야지.,, 아프다는데 그걸 위로해준다고 그게 고쳐지나.,, T던 F던.,, 아프다는데 내가 의사도 아니고.,, 도대체 상처받을게 어디있음ㅋㅋㅋ이걸 또 MBTi로 가르는것도 웃김 유사과학 너무 믿는다 님은 님이고 성격은 성격이고 그 많은 사람들 성격을 어케 16가지로 정의해 ㅋㅋㅋ

탐라에 도는 엠비티아이 얘기 멀찌감치 지켜보다 박근혜의 엠비티아이를 알아버렸습니다

우아 달고나먹어요

달고나 방방이 엎어라뒤집어라? twitter.com/WkfxjfrP/statu…

안녕하세요웬시여친입미다웬시때문에시작햇고웬시를위해서모듡복지를해주고있습니다그런데웬시랑사귀려면종한구가필요하더라고요대체무슨상황입니까제사랑을막는장인어른입니까?웬시랑사귀고싶습니다제발한번만기회를주세요부탁입니다종한구한조각얻으려고버린계정만몇개인 #영7_연말이벤트_수면인증


 
 
 
 

#자신이_병적으로_싫어하는_음식5개 1. ❌❌❌국이나 조림에 들어가서 푹 익은 무❌❌❌ 2. 해조류(김 제외) 3. 굴은 생이든 익힌거든 다 싫음 4. 가,,,지,,,쓰다,,, 5. 생 어패류

#영7_연말이벤트_수면인증ً 살려주세요 애든ㄱ이 잠에서 깨질 않아요 종강한 대학생마냥


 
 
 
 

#영7_연말이벤트_수면인증 어쩜이렇게 한조각씩밖에 없지... ...


 
 

[단독]백원우도 "유재수 감찰 중단, 외부 청탁 있었다" 검찰 진술 [경향신문] ㆍ유씨 “친문 인사에 부탁”…최근 김경수·윤건영 조사 주목 ㆍ임동호 전 민주당 최고위원 ‘김기현 비리 문건 배포’ 부인 “[단독]? 어떻게 알았어? 검찰 진술내용을??” news.v.daum.net/v/201912110602…

[단독]백원우도 “유재수 감찰 중단, 외부 청탁 있었다” 검찰 진술 - 경향신문 m.khan.co.kr/view.html?art_… 이것이 "단독" "속보" 검찰과 기레기와의 합작품 기사인가? 경향도 많이 망가졌구나!

기사가 뭐 이래. 1.감찰중단 부탁 들어왔다고 진작 말했잖아. 당연히 유재수도 살려고 애썼겠지. 그래서 덮어줬어? No. 2.청탁과 인사추천을 어떻게 구분해? 대가성이 있었어? No. 3.민주당 울산시당에서 자한당 울산시당 비위의혹 검토한게 이상해? 흔한 선거풍경이지? Yes. news.v.daum.net/v/201912110602…

나 방금 아라시 엠비티아이 궁금해서 베이스톰이랑 레코멘에 사연 보냄 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


 

엠비티아이도 참 꾸준히 인기있다

힘든 사람에게 필요한 건 위로와 현실적인 해결책이지 질책과 힐난은 아니라고 본다 물론 오냐오냐 키운 새끼 호로새끼 된다는 말도 있지만 그건 호로새끼 되고 나서 욕해도 늦지는 않는다고 본다

카페에서 달빛천사 노래 나오면 신기하겠다 ㅎㅎ

왜갑자기 엠비티아이를 보시지 저는 ENFJ 임미당

이용신님 앨범 들으며 마음으로 우는중 ㅜ 지민이가 부르는 거 들어보고싶다..ㅠ^ㅠ 고전 감성 최적화 몽글마음 가진 지미니 https://t.co/KiF2ipBRSW

Join the streaming party! #에리yayaya_스밍투표 ☑️STREAM Obsession ☑️ VOTE on SMA, GDA #OBSESSION  #EXO  #EXODEUX  #weareoneEXO  #EXOonearewe    @weareoneEXO @exoonearewe


 
 
 

▶ 2020년도 예산안 국회 본회의 통과! 오늘 국회는 512.3조원의 2020년도 예산을 통과시켰습니다. 금융위기 이후 최대 확대재정 예산입니다. 국민의 뜻을 받드는 국회의원으로서 예산집행과 개정법안 시행을 충실히 진행해 나가겠습니다. #국회기획재정위간사_김정우 #군포젊은일꾼_김정우


 
 
 
 

End of content

No more pages to load